Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mühendis Alımı

Adalet Bakanlığı Personel Alımı
Adalet Bakanlığı Personel Alımı

TC
ADALET BAKANLIĞI
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI

 

Devlet Memurları kanununun Sayılı 657 1978/06/06 Tarihli ile 4 uncu maddesinin (B) fıkrası başlıklı Ek 2 “Sınav şartı” bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Sayılı 7/15754 ziyaretinde değişik  nci  maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınavı, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri vardır, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan / branş  için ayrı boş bulunan bulunduğu yerleştirme ile 29 mühendis pozisyonuna göre seçim branşlarda personel alımı yapıyor.

 

Unvan / Brans ADET
       HARİTA MÜHENDİSİ 1
       İNŞAAT MÜHENDİSİ 8
      MAKİNE MÜHENDİSİ 8
      ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5
      ELEKTRİK MÜHENDİSİ 3
      ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2
      JEOLOJİ MÜHENDİSİ 1
      ÇEVRE MÜHENDİSİ 1
      TOPLAM 29

 

 

KPSS odaklı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik orta sınıfına göre seçili / branş için ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak sıralamalarından birini yerleştirerek sıralanan sıra sayısı kadar alım yapmatır.

  1. I) Genel Şartlar:
  2. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanınınun 48 inci maddesinde mevcut durumdakilerin seçimi,
    b) Güvenlik araştırması ve / veya arşiv araştırmalarında olması gereken olmak,
    c) 2018 yılı Kamu Görevlisi Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan kazanıyor olmak.
  3. II) Özel Şartlar:

Son dağıtım tarihi olarak ilan edilen unvan / branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurtdışında yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

1-Başvuru Formu (EK-1) ( Bu ilânda belirtilen pozisyonlara Yapılan başvurular Için sadece sadece ekte Yer alan bir şekilde kullanılacaktır,  Eklendi bunun Dışında Kullanılan Başvuru Formları Kabul edilmeyecektir . )
2- Öğrenim belgesinin Veya Geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili Öğrenim kurumunca Onaylanmış suret Kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz Edilmesi Halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)
3-2018-KPSS SONUÇ belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara Uygun Olarak doldurulması,  3 adet Hazırlanması, bilgisayar ile  doldurma , fotoğraf oluşturma, ilgili bölümün imzalanması ve bu formun dışında başka form kullanılmaması gerektiği.),
5- Fotoğraflı özgeçmiş ( El yazısının taslak ve imzalanmış ),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- Sağlık endüstrisi engeli bulunmadığına dair hazırlanmış açıklama, (EK-3)

  1. IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

Başvurular  23.09.2019  tarihinde başlayıp,  07/10/2019  tarihi  mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adres şahsen ya da son kurulmasında Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu adres sonra adresler ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka yerlerde formül kullananların istedikleri kabul edilmeyecektir.)

adaylar tercih işlemlerini bakanlığın; bu ilândasınız unvan / branşlardan sadece isteğinize göre yapabilirsiniz. Adaylar dağıtım formunda yer alan unvan / branşlardan hemen önce tercih edilir, şimdiye kadar çoktan tercihler ile birlikte formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların yapılmasıları geçersiz sayılır.

  1. V) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde  ( www.adalet.gov.tr ilânında.

  1. VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade odaklı 20,
puan olmak; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapıyortır. Adayın alınacağı pozisyonun istendiği için profesyonel bilgi bulma edilirken; alınacağı pozisyonun istendiği teknik ekipmanda konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilirilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

VII) – Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortağını ayarlayarak devam ediyor, başarı seviyesi en yüksek olan adaydan başlanmaktaydın pozisyonda sıralanırken aranıyor.
Bakanlığımızın İnternet sitesinde  (  www.adalet.gov.tr ) ilânında.

 

VIII) Ücret Tablosu:

HİZMET YILI SÖZLEŞME ÜCRETSİZETİ (BRÜT)
              5 yıldan az olanlar 5.210,57
              5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 5.328,91
              10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 5.447,28
              15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 5.565,66
              20 yıldan fazla olanlar 5.713,61

 

ÖNEMLİ DEĞİL:
Bu sınavın yapılmasıdan işe alınmayacak kadar hazırlık aşamasında adaylara başvurma konusunda bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın İnternet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

 

NOT: Başvuru formu ettik Diğer Ekleri  BURAYA Tıklayarak Bulabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*